Klantgeörienteerde interactieve marketing.
Dialogue marketing, CRM, customer marketing, klantgeoriënteerde marketing, event driven marketing, interactieve marketing. Allemaal verschillende terminologieën uitgaande van hetzelfde principe. Namelijk dat er op klantniveau gekeken én gehandeld moet worden op basis van klantbehoeften en -gedrag. Met als doel om via een tevreden klant tot een zo hoog mogelijke klantwaarde en dus rendement per klant te komen. Vaak met een sterke online component.

Voor veel marketeers vereist dit een andere instelling dan ze nu gewend zijn. Een andere wijze van kijken naar hun eigen activiteiten. Bijvoorbeeld door de volgende vragen te stellen: welke van mijn klanten zijn winstgevend? Van de producten weten de meeste marketeers het vaak wel maar van hun klanten? Of welke klanten gaan wel en welke klanten gaan niet tot een herhaalaankoop over? Of welke van mijn klanten dreigen over te stappen naar een concurrent? U zult versteld staan hoeveel informatie er binnen uw organisatie beschikbaar is waarmee u marketinginspanningen effectiever kunt maken en uw rendement kunt verhogen. Ook zonder eerst een duur crm-pakket te implementeren, is er vaak geld te verdienen of zijn er kosten te besparen.

Neem vrijblijvend contact op om hier eens over van gedachten te wisselen! Stuur een e-mail of bel.

Cases

Florius, onderdeel ABN AMRO Hypotheken Groep: CRM en event driven marketing.
Na op interim basis verantwoordelijk te zijn geweest is Marc nu (deels) verantwoordelijk voor het op- en uitbouwen van klantrelaties. Dit behelst oa. CRM, e-mailmarketing en het opzetten van diverse campagnes.

Pon/Volkswagen:
Campagnemanager van het opzetten van de Volkswagen Oriëntatie campagne 2012. Hierbij hoorde het uitdenken van de campagne en het opzetten van een website en diverse e-mail en direct mail campagnes.

Nationale VacatureBank: formuleren online contact strategie.
In nauwe samenwerking met het management heeft Marc de online contactstrategie voor consumenten geformuleerd. Door de verschillende fasen die een werkzoekende doorloopt als uitgangspunt te hanteren, is de communicatie veel gerichter en effectiever geworden.

ANWB – Strategie & Projecten: Portfolio-analyse.
Marc Borgers heeft de ANWB geholpen met een opstellen van een portfolio-analyse. Na eerst het beoordelingsmodel te heben gedefinieerd is de bijdrage van ieder product vastgesteld. Hierdoor is de ANWB in staat beter op de samenstelling van het assortiment te sturen.

ANWB Wegenwacht: verbeteren rendement, verhogen medewerkertevredenheid.
Een kleine groep wegenwacht-leden veroorzaakte onevenredig veel pech en dus ook hoge kosten. In een consumentenmarketing organisatie met bijna 4 miljoen leden, vereist het bedenken van maatregelen hiertegen een grote zorgvuldigheid.Onder begeleiding van Marc Borgers zijn samen met het (marketing en operationele) personeel zijn potentiële maatregelen bedacht specifiek gericht op de zeer kleine groep van grootgebruikers. Vervolgens is de impact van deze maatregelen op de organisatie en zijn de businesscases vastgesteld. Na besluitvorming zijn een aantal maatregelen, door een intern projectteam onder leiding van Marc, geïmplementeerd.Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke kostenbesparing, tevreden wegenwachten, een fair beleid ten opzichte van de leden en een klantgerichtere instelling bij de betrokken marketeers.

Uitgever: verlagen van het hoge aantal opzeggers.
Bij een uitgever van een regionaal dagblad zeiden meer lezers hun abonnement op dan dat er nieuwe abonnees bijkwamen. Hierdoor daalde de oplage en de abonnementsinkomsten en dreigde ook de inkomsten uit advertenties af te nemen. Door de profielen en kenmerken van zowel de opzeggers als de trouwe abonnees vast te stellen, werd inzicht verkregen in de groep abonnees met een hoog opzegrisico. Door hier gedurende de ‘risicoperiode’ specifieke acties voor te ontwikkelen en in te voeren werd een daling van het aantal opzeggers bereikt.

Workshop klantloyaliteit.
Deze workshop begint met twee tegenstrijdige en uitdagende visies over wat uw bedrijf aan klantloyaliteit kan/moet doen. Marc Borgers verwoordt waarom u hoge prioriteit moet geven aan het loyaal maken van klanten. Wim van de Mark (IDMK) onderbouwt op overtuigende wijze de stelling dat elke euro gespendeerd aan loyaliteitssystemen weggegooid geld is.
Door deze tegenstrijdige meningen worden uw eigen marketeers gestimuleerd zelf na te denken over ‘de waarheid’ en geïnspireerd tot ideeën voor de eigen organisatie. In de vorm van een brainstorm worden vervolgens nog veel meer ideeën door de deelnemers gegenereerd. In de fase daarna worden de beste ideeën geselecteerd en uitgewerkt. Als resultaat levert de workshop een scherpere visie op loyaliteit op aangaande uw bedrijf. Bovendien zijn de eerste te ondernemen stappen geformuleerd. U kunt direct aan de slag! Meer informatie.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *