In bijna alle organisaties vindt innovatie plaats via de stappen die in de hieronder weergegeven ‘innovatietrechter’ zijn weergegeven.

Van de honderden ideeën blijven slechts een aantal succesvolle over. Belangrijk is het continue blijven vullen van de trechter. Medewerkers en klanten vormen natuurlijk een belangrijke bron van ideeën. Ook zie je veel allianties die tot innovaties komen. Denk bijvoorbeeld aan Philips en Douwe Egberts.

Ideeën genereren
Marc Borgers kan u helpen de beste ideeën uit uw medewerkers, klanten en andere belanghebbende naar boven te krijgen. Iedereen kan creatief zijn, alleen moeten sommige mensen wat gestimuleerd worden.
Marc is moderator geweest van brainstorms oa. bij de ANWB en Postbank. Aan het einde van de brainstormsessie heeft u honderden gegroepeerde en deels uitgewerkte concepten. Stuur een e-mail of bel voor een afspraak als u meer informatie over begeleiding van brainstorms wil ontvangen

Checklist
Naast het genereren van ideeën is van belang dat toekomstig succesvolle ideeën zo effectief mogelijk worden herkend zonder dat er goede ideeën afvallen. Maar ook zonder dat er te veel geld wordt besteed aan de mindere concepten. Want hoe verder een idee in de innovatietrechter komt, hoe meer kosten er worden gemaakt.
Om een beter beeld te krijgen over de ‘kans op succes’ van innovatieconcepten heb ik in de loop der tijd een checklist ontwikkeld. Een checklist gebaseerd op innovatietrajecten oa. bij ANWB, Belastingdienst, TPG Post, KPN Telecom en andere bedrijven. Het voordeel van de checklist is dat hij in elke fase in de innovatietrechter gebruikt kan worden.

Bij de 1e beoordeling van de ideeën biedt de checklist een nuttige kapstok om prioriteiten te kunnen stellen en de beste concepten te selecteren. Dit geldt ook voor het aanscherpen van het concept en de uiteindelijke keuze te gaan investeren in een marktonderzoek. Bij iedere volgende stap wordt het inzicht steeds diepgaander.

De checklist is een uitwerking van de volgende aspecten:

1. Toegevoegde waarde voor de klant
2. Grootte van en de relatie met de potentiële doelgroep
3. Prijsniveau
4. Omzetpotentieel product/dienst
5. Verwachte investering
6. Is de eigen organisatie in staat het product, de dienst te realiseren
7. Kopieerbaarheid van het product
8. Quick win of lange termijn traject
9. Klantloyaliteit/behoud
10. Effect op het imago
11. Effect op huidige producten
12. Rendementspotentieel
13. ‘Make or buy’

Uiteindelijk zijn natuurlijk het ondernemersschap, de implementatiekracht en de reactie van de klanten de belangrijkste succesfactoren. Stuur een e-mail of bel voor een afspraak om uw innovatieve ideeën eens te toetsen aan de hand van de checklist.

Cases

SureMail: ontwikkelen van software waarmee e-maildesigns voor verzending getest kunnen worden op het ‘look&feel’ in > 10 e-mailclients. E-mailclients zoals Hotmail, Gmail, Outlook 2003/2007 en vele anderen hebben nl. de onhebbelijkheid het design dusdanig te beinvloeden dat dit niet meer goed gepresenteerd wordt. De leesbaarheid en dus ook de effectiviteit wordt hierdoor verminderd. Met deze software kan dit worden voorkomen. De software komt eind 2008 op de markt.

ANWB: begeleiden van de marktintroductie van de Wegenwacht Ster Service.

Dagblad Trouw: Marc is de programmamanager geweest van de introductie van Trouw Compact in februari 2005. Het programma bestond uit 7 projecten waaraan Marc leiding gaf. In nauwe samenwerking met uitgever en hoofdredactie (en vanzelfsprekend door de inzet en het enthousiasme van veel andere medewerkers) is de overgang naar het tabloid-formaat soepel verlopen. In juli 2005 bleek Trouw de enige landelijke kwaliteitskrant met een groeiende oplage.

TPG Post: haalbaarheidsstudie met betrekking tot het opzetten nieuw bedrijf in de dm-branche. Naar aanleiding van het onderzoek, waarin onder andere gesprekken met potentiële klanten en potentiële partners een grote rol heeft vervuld, is besloten het bedrijf niet op te richten. Hoewel het de inschatting was dat het concept winstgevend kon zijn, bleken de verwachte volumes onvoldoende.

ANWB: begeleiden marktonderzoek naar het mogelijke succes van de introductie van een nieuwe vorm van dienstverlening.

Postbank: leiden van een brainstorm met als doel de beste e-mail nieuwsbrief van Nederland te maken op het gebied van beleggen.

Beursgenoteerde Nederlands multinational; bedenken en ontwikkelen van kansen op het gebied van nieuwe (online) vormen van betalen.

Belastingdienst: programmamanagement van de introductie van de elektronische voorlopige teruggaaf.
De Belastingdienst heeft de dienstverlening naar de belastingbetaler verbeterd en veel besparingen gerealiseerd door de introductie van digitale ‘aangifte’ en later ook met de digitale ‘voorlopige teruggave’. Marc Borgers heeft het projectmanagement m.b.t. de inrichting van de front office (call center, internetsite, communicatie-uitingen) gedaan bij de introductie van de digitale voorlopige teruggave. Gedurende de realisatiefase heeft Marc ook het overall programmamanagement overgenomen.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *